မြန်မာ့စိန်

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံတြင္စိန္ကိုမိုးကုတ္္၊မိုးမိတ္နွင့္သပိတ္က်င္းျမိဳ႔နယ္သံုးခုဖိုခံုေလာက္ဆိုင္ဝန္းရံထားသည္႔မိုးမိတ္ျမိဳ႔နယ္ၾကိမ္ေတာရြာေဒသတြင္စတင္ေတြ႔ရွိခဲ႔တယ္လို႔သိရွိရပါတယ္။ၾကိမ္ေတာရြာသူရြာသားမ်ားကနီလာနွင့္ပတၱျမားရွာေဖြရင္းစိန္ကိုစတင္ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ယင္းစိန္ကိုေက်ာက္သားနွစ္မ်ိဳးတြင္ေတြ႔ရတတ္ျပီး…